Filtreeri postitusi

Inimese tunnetuse süvauurimise alastest töödest

Reet Priimani koosting William C. Bushelli ja Maureen Seabergi artiklist https://www.psychologytoday.com/us/blog/sensorium/201905/experiments-suggest-humans-can-directly-observe-the-quantum, mis põhineb aastate pikkustele mitmetele uuringutele, nn. treeningutele, järeldub, et inimese inimese selgeltnägemise, -tajumise,- tunnetuse jms. omadused pole luul ega ebateadus. Neid omadusi saab teatud piirides ka treenida, tulemused on erinevad, olenevalt geneetilisele omapärale, teadmistele, uskumustele. Sellistest uuringutest kirjutatakse vähe ja põhjusega.
Loe lisaks

Arvamus integraalsest keskkonnateadlikkusest

Reet Priiman, PhD

Arvamuses on esikohal isiksuse vaimse arengu edendamine läbi teadmiste, innovaatilise maailmapildi, mis sütitaks motivatsiooni, mõistmaks oma kohta ja eluülesannet inimeste keskel planeedil Maa. Toonitatakse, et integraalse keskkonnateadlikkuse tugipunkt (nagu teistegi uute teadmiste omandamise puhul) algab ajust, st. hoiakute ja motivatsioonide kujunemisega, tunnetusliku arusaamiseni, et Maa on ühtne terviksüsteem mitmete alasüsteemidega, mis üksteisega sünergiliselt seotud.

Loe lisaks