Kommenteeri

Vedad, Post-materialistlik teadus ja New Age; nende sünergilisest seosest kvantfüüsikalisest aspektist

Sissejuhatus Reet Priimani samanimelisele loengule Tartus, 10. jaanuaril

1. Budistlikust maailmapildist Vedade kaudu.  

Maailma Kõiksus (The Great One R.P.) - Akasha (Atma, Brahman, Aether, Prana jt.) on algne absoluutne olek, alguste algus, (üks ?) Maailmakõiksuse eksistentsile. Akasha on igavesti eksisteeriv, globaalne reaalsus, mille jaoks loomine ja hävitamine ei ole kohaldatav). Universum on kiretu. Sellele lähedast aspekti võib välja lugeda vedistlikest tekstidest. Vedade jumaladki on reeglina vaid sündmuste keerises osalejad kiretute vaatlejatena, kus rõõm ja mure, elu ja surm on Olemise Müsteeriumi erinevad aspektid kui ühtse terviku osad.

2. Post-materialistlik teadus, kvantfüüsika, informatsioon, teadvus ja tunnetus. Higgsi Boson, Universumi stabiilsus (“Paralleel religioosse mõistega maailmalõpp on antud juhul füüsikaliselt täiesti põhjendatud," (Martti Raidal).

 Aeg ja ruum. Kas teadvus on hologramm? Kas elame fraktaal- holograafilises Universumis?

Erinevatel ajastute terminoloogia on erinev, Maailmakõiksuse eksistentsi “tuum” jääb sageli lähedaseks tänapäeva kvantfüüsika seisukohtadega, mis aastast aastasse täienevad uute hüpoteesidega.

Kuid mis on reaalsus, jääb inimteadvusele hoomamatuks. Alternatiivseid seletusi erinevatest aspektidest pakuvad Vedad, (Idamaade filosoofia), New Age.  Täpsem ülevaade on kirjutatud sissejuhatava artiklina Maaväljade rahvusvahelise konverentsi kogumikus, Tallinn, 24-26 august, 2018 (võtan kaasa).

 3. Universum – dünaamiline lahutamatu terviksüsteem, kus kõik on kõigega seotud, mõnede teadlaste seisukohalt hologramm, mis terendub teadvusesse.

"We experience ourselves, our thoughts and feelings as something separate from the rest. A kind of optical delusion of consciousness." -- Albert Einstein

 4. Kas teadvus asub ajus?

„Pean teadvust oluliseks..... Kõik, millest me räägime, kõike, mida me käsitleme olemasoluna, postuleerib teadvust. ”- Max Planck, kvantteooria rajaja.

David Presti. Mind Beyond Brain: Buddhism, Science, and the Paranormal (Columbia University Press, 2018). https://cup.columbia.edu/book/mind-beyond-brain/9780231189569

Aju võtab teabe 1 –10 sek. enne vastu, kui mõte (tegevus, soov) jõuab teadvusesse. Paljud korduvad katsed on seda tõendanud. Benjamin Libet. Emotsioonid “ergutavad” aju.

Aju üks põhilisi funktsioone – tagada ellujäämine. Limbiline süsteem. Sümpaatiline ja parasümpaatiline närvisüsteem.

Tundub hämmastav, eriti neuroteaduste ja kvantfüüsika valdkonnas, kui palju teadmisi iidsetest kultuuridest on seotud tegelikkusega. Paljudel juhtudel jõuab kaasaegne teadus taas “uues kuues” iidsete teadmise juurde. Kaasaegne teadus sünergilises kooskõlas pealkirjas mainituga võib inimkonna arengu (üks ?) rada (mille alustalaks on kõige oleva ühtsus) edasi viia. (Näidiseid alates kvantnähtustest, rakkudest kuni galaktikateni välja. Viited).

 5. Seisame keskkonna globaalse kriisi lävel.

Et jätkuks inimkonna areng, tuleks redigeerida sisemisi väärtushinnanguid, hoiakuid. Sellest on palju kirjutatud vedistlikus kirjanduses, loodud erinevaid täiendkoolituse programme. Esimene samm - sisemiselt kõige oleva ühtsuse tunnetus. Muutused algavad isiksusest enesest ja avarduvad laiematesse ringkondadesse, kui seda ei takista riiklikud süsteemid, teadusdogmaatilised arusaamad.

Tundub, et inimkond seisab teadusrevolutsiooni lävel. Ma ei eita teadustehnilist arengut, kuid paljude sellise arengu suundadega kahjustub planeedi keskkond. Näiteks võtame geoinseneeringu. (Üks viimaseid loenguid sel teemal: https://www.youtube.com/watch?v=kyxmrwbTKoM).

6. Õppigem tunnetama kõige Oleva ühtsust fraktaal-holograafilises Kõiksuses, taandagem see tunnetus inimteadvuse tasemele, et edendada Looduse, (sh. loodusega harmoonilises kooskõlas olevate uudsete tehniliste rakenduste) toimimist ühiskonnas. Mõistes looduslikku keskkonda, kultuuri- ja inimühiskonda kui ühtset üksteisega tihedalt seotud tervikut, saab paremini mõista oma tegevuse haaret.

Kas suudame käivitada Doomino efekti?


Lisa kommentaar

Email again: