Kommenteeri

KVANTINFORMATSIOON, PARANÄHTUSED, TEADVUS, ELU PEALE SURMA

Reet Priiman, PhD

Traditsioonilise materialistliku teaduse mudel toetub Newtoni klassikalise mehhaanika paradigmale, mis pole kaugelt universaalne kõikide Kõiksuses (kasutan sõna “Kõiksus” sest universumeid võib olla lõpmatult palju) toimuvate protsesside kirjeldamiseks kaasaarvatud teadvuse olemuse põhjalikumaks mõistmiseks. Teadvust vaatleb materialistlik teadus kui aju funktsioneerimise tulemust, ehkki kvantmehhaanika juhtivad teadlased on oma uuringute põhjal järeldanud, et just teadvusel on määrav osakaal reaalsuse kujundamisel (Kõiksuse toimimisel).

Stuart Hameroff USA Arizona Ülikoolist ja Briti tuntud füüsik Sir Roger Penrose järeldavad, et teadvus on informatsioon, mis salvestatud Kõiksuse kvanttasandil. (Meenutagem meie jaanuari loeng-vestet tuhandete aastate tagustest Vedades kirjeldatud Akaša kroonikatest, kuhu kogu Kõiksuse eksistents, elus ja elutu, iga mõte, tegevus, salvestub).

Sir Roger Penrose , tema tiimi väidet kinnitavad uuringud, et proteiinide mikrotuublitesse (inimese valgu molekulide struktuuri osad) on subatomaarsel tasemel salvestunud kvantinformatsioon, mille kvantvõnkeid on nad avastanud aju rakkude mikrotuublitest.

Sir Roger Penrose väidab, et kui inimene on surmaeelses seisundis, informatsioon mikrotuublitest vabaneb. Aga kui inimene peale reanimatsiooni ärkab tagasi ellu, siis ka informatsioon pöördub ajurakkude mikrotuublitesse tagasi. Kui patsient sureb, siis  Sir Roger Penrose järeldab, et mikrotuublitest eraldunud kvantinformatsioon (inimese hing) võib eksisteerida väljaspool keha, võimalik, et lõpmatult. Keha hävib, aga kvantväli, mille “esindajaks” on hing ei hävi.  

Max Planck’i Munich’i Füüsikainstituudi teadlased nõustuvad Sir Roger Penrose ja tema tiimiga, et inimesed, elades DNA- põhises eluvormis, tajuvad Kõiksust, st. füüsikalist universumi kui reaalsust kuni keha sureb... edasi on hoomamatu lõpmatus.

Teadvusesse talletunud energo-informatsioon ei kao peale surma. Üks põhjapanevamaid teaduse aksioome väidab, et energia ei kao kunagi (aga muundub R.P.). (Kas energia saab transformeeruda teistesse dimensioonidesse, tasanditele? Kas energo-informatsioon degradeerub Kõiksuse mustades aukudes jättes endast musta augu sündmuste horisonti väreleva maatriksi kõigest olnust kui “seemne” Kõiksuse eksistentsi ühele uuele universumile kui järjekordsele alglülile? R.P.) Hinge (teadvuse) surematuse võimalikkust toetab kvantfüüsika (fraktaal)-holograafilise olemuse stringide tõlgendamise teooria, mis järeldab, et Kõiksus on hologramm, kuhu talletub kogu kvantitatiivne teave mida inimaju tajub kolmemõõtmelisena.  

Tuntud füüsikute David Bohmi, Alain Aspect’i , neuroteadlase Karl Pribrami jt. katsed ja analüüsivad järeldused täiendasid hologrammilise Kõiksuse, sh. teadvuse hologrammilist hüpoteesi möödunud sajandi lõpukümnenditel /David Bohm -   “Wholeness and the Implicate Order” (Terviklikkus ja Implikatiivne Kord,1980, PDF fail manuses/.

Neile uuringutele andis tõuke 1920-ndatel aastatel tehtud katsed. Rottide ajust väikese tükikese opereerinud tuntud neurokirurg Karl Lashlei tõdes, et ajust tükikese kõrvaldamine ei mõjutanud rottidele omaseid lihtsaid toimetusi.

Stanfordi Ülikooli neurofüsioloog Karl Pribram järeldas, et sel juhul informatsioon saab asuda mitte neuronites, vaid närviimpulsside võrgus hologrammina.

1982. a. Pariisi Ülikoolis Alain Aspecti juhtimisel tehti rida katseid, mis tõendasid, et ergastatud aatomist väljunud footonid (elektronid), mis liiguvad teineteisele vastupidises suunas, saavad momentaalselt teavet oma kaaslasest, ükskõik, kui kaugel ta asub. David Bohm järeldas sellest, et objektiivset reaalsust meie arusaamist mööda polegi, see, mida me tunnetame, uurime, täiustame, on vaid kübeke hoomamatust ja piiritust Kõiksuse hologrammist.

Alain Aspecti katsetes kaugusest sõltumatu kohene informatsioonivahetus kahe kvantosa vahel tähendab reaalselt seda, et osakeste vahel polegi kaugust, see on vaid piltlik inimaju illusioon. Momentaalne side kahe kvantosa vahel, viitab et need osakesed on ühe ja sama kvantosakese erinevad vaatenurgad.

Professor Gerhard Hegerfeldt (Göttingeni ülikool) ja tema tiim jätkasid analoogseid katseid kvantosakestega, 1994. a. avaldati tulemused ajakirjas “Physical Review Letters”, kus kinnitati, et selline kvantosakeste vaheline momentaalne kiirguse neeldumine on võimalik, sõltumata nende kaugusest.

Kui Kõiksus terendub meie ajudes hologrammina, mille igas täpikeses, kriipsukeses kätkeb informatsioon terve Kõiksuse kohta, siis järelikult sügaval eksistentsi tasemel on kõik kõigega seotud (vt. ka manuses olevat raamatut), kus puuduvad meie arusaamiste järgi aja ja ruumi mõisted.... minevik, olevik ja tulevik terenduvad üheaegselt. Kui Kõiksus on gigantne hologramm (inimaju interpretatsioonis), siis leiab seletuse ka Albert Einšteini fraas "spooky actions from a distance" (kaudne tõlge- viirastuslikud toimimised kaugustest).  

Paljud teadlased on kosmilise teadvuse olemasolu toetajad, mille olemasolu peegeldub lõpmatult erinevatest aspektidest hologrammidena inimajus. Siit edasi järelduks DNA põhise elu (inimkonna) kiretu ülesanne kosmilisest vaatevinklist: mängida kaasa Kõiksuse fraktaal-holograafilist mängu, milles mõisted- elu ja surm kaotavad mõtte.  

Aastaid tagasi näitasin teile Haridus Kolleegiumi saalis pilte, ütlesin, et need on minu Jumalad, lihtsalt vaadelge neid kiretult..... kui soovite, võime neid veel kaeda, et olla hetkes, nüüd ja praegu... see olevat närvisüsteemile ja teadvuse erksa hoidmisele hää...

“Ma peegeldun lõpmatutes dimensioonides”..., ainult tuleb tahta ja ka osata neid dimensioone kaeda ja mõtiskleda, soovi korral ning aidata mõtiskluste radadele teisi soovijaid.

Minu ajju terendub arusaam, et Kõiksuse kui hologrammi toimimise teooria on paljudest teistest seisukohtadest loogilisem, (kaugeltki mitte lõplik). Kõiksus kui hologramm, kus kõik on kõigega seotud, The Great One (R.P.) on sillaks, millele toetudes saab reeglina leida reaalse seletuse arvukatele paranähtustele ja mõnede inimeste erilistele võimetele.

Sellega on aastaid tegeldud ja tegelevad kaitse ja muudel varjatud, salajastel eesmärkidel planeedi mitmed salastatud institutsioonid. USA CIA (Central Intelligent Agency) on osa, rohkem kui 20 a. vanu uuringuid siiski avaldanud. Ühe telepaatia uuringute ja katsete materjali lisan manusesse. Mitmeid sellealaseid katseid, mida kaitsesüsteemis on uuritud (rakendatud?), on avalikustanud USA major Eduard Dame.

Natuke kvantmehhaanilist ulmet ka...

Kvantmehhaanika ei välista nn. eksistentsi mitmeid eksootilis-hüpoteetilisi variante nagu elu paralleel universumites korraga (mitu Mina) suhtlust nende vahel, reinkarnatsiooni, jms. Teoreetiliselt on võimalik, et elus inimene eksisteerib mitmetes superpositsioonides paralleel universumites. Reaalsus oleks siis nagu tohutu suur okslik puu, kus realiseeruvad kõikvõimalikud kvantolekud.... kuid kõik on nad seotud sellesama ühe ja ainuma puu juurikatega.

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.72.596

https://physicsworld.com/a/roger-penrose-asks-if-a-cyclic-cosmology-is-lurking-in-ligo-noise/

http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2017/07/the-universe-is-governed-by-cycles-ligo-gravitational-waves-are-a-signal-from-the-birth-of-the-cosmo.html

http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2017/08/life-after-death-renowned-physicists-says-its-quantum-information-stored-at-a-sub-atomic-level-that-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+TheDailyGalaxyNewsFromPlanetEarthBeyond+%28The+Daily+Galaxy+--Great+Discoveries+Channel%3A+Sci%2C+Space%2C+Tech.%29

http://www.intropsych.com/ch06_memory/lashleys_research.html

http://www.remoteviewingdiscoveries.com/


Lisa kommentaar

Email again: